Selecteer een pagina

Privacy policy

Privacy Policy
Hobbytrend Hobbytrend, gevestigd aan Weidom 12 6137 TA Sittard, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://www.hobbytrend.nl Weidom 12 6137 TA Sittard +31630590679

A. C.Granpre Moliere is de Functionaris Gegevensbescherming van Hobbytrend Hij/zij is te bereiken via info@acgminvent.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Hobbytrend verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Geboorteplaats
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
– Locatiegegevens
– Gegevens over uw activiteiten op onze website
– Internetbrowser en apparaat type
– Bankrekeningnummer
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@hobbyrend.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Hobbytrend verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van uw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
– Om goederen en diensten bij u af te leveren
– Hobbytrend analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
– Hobbytrend verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
Geautomatiseerde besluitvorming
Hobbytrend neemt [wel / niet] op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Hobbytrend) tussen zit. Hobbytrend gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: [aanvullen met naam van het systeem, waarom het gebruikt wordt, onderliggende logica, belang en verwachte gevolgen voor betrokkene]

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Hobbytrend bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: (Categorie) persoonsgegevens > 2 jaar > na inactiviteit. Personalia > 2 jaar > na inactiviteit. Adres > 2 jaar > na inacitiviteit

Delen van persoonsgegevens met derden

Hobbytrend verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Betalingsverwerking

Wij maken gebruik van betalingsproviders Sisow en Paypal.

Privacybeleid voor PayPal als betaling

Op deze website is een deel van PayPal geïntegreerd. PayPal is een online betalingsdienstaanbieder. Betalingen worden verwerkt via uw zogenaamde PayPal-rekeningen. Een PayPal-account is gebaseerd op uw e-mail. PayPal maakt het mogelijk om online betalingen te initiëren of te accepteren.Daarnaast is er de mogelijkheid voor PayPal om virtuele betalingen via creditcards te verwerken, als een PayPal-gebruiker geen account heeft.

De Europese werkmaatschappij van PayPal is PayPal (Europe) S.à.r.l. & Cie. S.C.A., 22-24, boulevard Royal, 2449 Luxembourg, Luxembourg.

Kies u tijdens het bestelproces in onze online winkel als betalingsoptie “PayPal” , dan worden uw gegevens geautomatiseerd naar PayPal verzonden. In dit geval is een betalingstransactie vereist.

De persoonlijke gegevens die aan PayPal verstrekt worden voornaam, op naam, adres, e-mailadres, IP-adres, telefoonnummer, ander mobiel telefoonnummer of gegevens die nodig zijn voor betaling. Voor de uitvoering van de koopovereenkomst zijn dit de noodzakelijke gegevems voor het verwerken van desbetreffende bestelling.

Het privacybeleid van PayPal is te vinden op https://www.paypal.com/en/webapps/mpp/ua/privacy-full.

Gegevensbeschermingscertificaten voor Sisow (Sofortüberweisung) als betaalmethode

Op deze website is een component van sisow geïntegreerd. sisow is een online betalingsdienstaanbieder die verantwoordelijk is voor onze betalingen. Kiest u tijdens het bestelproces in onze online winkel als betalingsoptie Sofortüberweisung (Duitsland), Ideal (Nederland) of Mister Cash (België) dan worden uw gegevens naar Sisow geautomatiseerd verstuurd voor de verdere afhandeling van de transactie.

De benodigde betalingsgegevens zijn voor een transactie bij Sisow zijn: (IBAN en BIC) Naam van de accounthouder, IP-adres en in sommige gevallen ook naam, adres, postcode, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer

Sisow behandelt persoonlijke gegevens die zijn verkregen in overeenstemming met de algemene verordening Gegevensbescherming (AVG) Het systeem is ontworpen en werkt als in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679.
Sisow B.V. Het is geregistreerd bij de Nederlandse veiligheids- en gezondheidsadministratie onder het nummer M1467297.
Als u opmerkingen en / of vragen hebt over het privacybeleid van Sisow, kunt u contact met ons opnemen door te e-mailen op het volgende e-mailadres: Compliance @ sisow.nl.Versie 2.0 (april 2018)
De geldige gegevensbeschermingsvoorschriften van Sisow zijn te vinden in de privacyverklaring Sisow

Verzending
Verzending van onze pakketten gebeurt via MyParcel. MyParcel is een verzendingsprovider die i.s.m. PostNL de verzending van pakketten verzorgd.
Doordat wij werken met MyParcel, zijn uw pakketten voorzien van een track&trace code en verzekerd tegen transportschade en verlies.
U kunt het privacybeleid van MyParcel nalezen op: https://assets.myparcel.nl/ui/documentatie/voorwaarden/MyParcel_Privacyverklaring.pdf

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Hobbytrend gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Hobbytrend en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@hobbyrend.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Hobbytrend wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Hobbytrend neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@hobbyrend.nl